AYLİN MENEKŞE

 


334AYLM2011KA 100x70cm kağıt üzeri akrilik 2010
AYLİN MENEKŞE ;  ilk, orta ve lise eğitimimi Ankara’da tamamladı. 1991–1995 yıllarında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fak. Resim-İş Eğitimi Bölümünde; Bünyamin BALAMİR, Cengiz SAVAŞ atölyelerinde eğitimini tamamladı.

KİŞİSEL SERGİLERİ

2016 ‘’Disleksi’’ Vakıf Bank Sanat Galerisi , Levent İstanbul
2010  “Kadın ve Hayaller şehri İstanbul” Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul
2007  2. EGE ART Sanat Fuarı, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir
1998  Bartın Vakıfbank Sergi Salonu
1996 Sivas Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

KARMA SERGİLERDEN

2016 ‘’Eser’’ sergi ve müzayede Rc Art Galeri, Dedeman Hotel Levent İstanbul
2015 ‘’Sanat Pazarı’’ Köln Almanya
2014 24.Sanat Fuarı Kadınlar Müzesi Bonn Almanya
2014 “Sınırı Olmayan Sanat’’ Feuerwache Sergi Salonu Köln Almanya
2013 23. Sanat Fuarı Kadınlar Müzesi Bonn Almanya
2013 ‘’Art Bridge’’ Köln Almanya
2013 Art for Peace Travelling Action Hindistan
2013 “Ala Salida” Alida Valli anısına, Galeria Borghese, Mentana Roma Italya
2013 Home Iç Dekorasyon Fuarı Lutfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İstanbul
2013 ‘’Art Shopping’’ Atölye Sergisi , Atölye 83, İstanbul
2012 14.Immagina arte in fiera MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT FUARI REGGIO 
          EMILIA İTALYA
2012 ArtExpo Modern ve Çağdaş Sanat Fuarı , Marjinart Gallery, Arezzo  İtalya
2011 13. Immaginaarte Modern ve Çağdaş Sanat Fuarı, Marjinart Gallery ile
          Reggio Emilia İtalya
2011 4. Uluslararası EGEART Sanat Günleri, Bahariye Sanat Galerisi ile, Ege
          Üniversitesi- İzmir
2011 W-AFPIAAP-Worldwide Artists For Peace Interactive Art Action 
2011 ART FOR PEACE TRAVELLİNG ACTİON BUCHAREST ROMANYA
2011 Uluslararası ARTEXPO Projesi, International Art Exhibition Center,  İstanbul
2011 ANK-ART 7.Resim Sergisi, Turkish Paintings, Çağdaş Sanatlar Merkezi Ankara
2010 Artist  İstanbul Sanat Fuarı TÜYAP GENÇ SANATÇILAR SERGİSİ, UPSD,
          İstanbul
2010 İstanbul Sanat Fuarı kapsamında Uluslararası Sanat Projesi WALL FOR
          PEACE-W-AFPIAAP-ISTANBUL
2009 Artist 19.İstanbul Sanat Fuarı, KENT-İM Sergisi, Marjinart Gallery,Tüyap,
          İstanbul
2009 “Mektuplar” Uluslararası Sergi, Sala Lignea  Beriolibrary Cenova İtalya
2009 Barış Sanatçıları - I. Uluslararası Sanat Hareketi-ISTANBUL2009 W- AFPIAAP-
          ISTANBUL 2009,Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi İstanbul
2009 Artforum 5. Sanat Fuarı, Abra Sanat Galerisi ile Atatürk Kültür Merkezi,
          Ankara
2007 Artist 17.İstanbul Sanat Fuarı, UPSD  “Akdenizlilik ve Gurbet” Tüyap İstanbul
2006 “Portreler” Uluslararası Mail-Art Projesi, Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul
2005 1.Türkiye Grameen Mikrokredi Uluslararası Sanat Bienali onur belgesi ve
          sergileme, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi
          Salonu, Ankara
2004 “17. Avrupa Günleri” kapsamında “Doğudan Batıya Köprü” Karlsruhe
          Almanya

AYLİN MENEKŞE  has completed her primary education, secondary education and high school education in Ankara. In 1991-1995 she has completed her education in Gazi University Gazi Faculty of Education in the Department of Drawing-Art, Bunyamin BALAMIR, Cengiz SAVAS’ studios.

SOLO EXHIBITIONS

2016 ‘‘Dyslexia’’ VakıfBank Art Gallery, İstanbul
2010 “Woman and City of Dreams Istanbul” Bahariye Art Gallery
2007 2nd EGE ART Art Fair, Ataturk Kultur Merkezi, Izmir
1998 Bartın Vakıfbank Exhibition Hall
1996 Sivas Government Fine Arts Gallery

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2016 'Work' exhibition & auction, Rc Art Gallery, Dedeman Hotel Levent Istanbul
2015 'Art Market' in Cologne, Germany
2014 24.Art Fair, Women Museum, Bonn Germany
2014 ‘’Boundary Art‘’ Feuerwache Exhibition Hall in Cologne, Germany
2013 23.Art Fair 2013 Women's Museum in Bonn, Germany
2013 ‘’Art Bridge‘’’ Cologne Germany
2013 Travelling Art for Peace Action India
2013 "Ala Salida" Alida Valli tribute, Galeria Borghese, Mentana Rome Italy
2013 Home Interior Decoration Art Fair, Lutfi Kirdar Exhibition Centre İstanbul 2013 ‘’Art Shopping' Studio 83, Istanbul
2012 14.Immagina arte in fiera MODERN AND CONTEMPORARY ART FAIR REGGIO
          EMILIA İTALYA
2012 ArtExpo Modern and Contemporary Art Fair, Marjinart Gallery, Arezzo Italy
2011 13.th Immaginaarte Modern and Contemporary Art Fair, Marjinart Gallery
          and Reggio Emilia Italy
2011 4th International EGEART Art Days, Bahariye Art Gallery and Ege University
          Izmir
2011 W-AFPIAAP- Worldwide Artists For Peace Interactive Art Action
2011 ART FOR PEACE TRAVELLING ACTION BUCHAREST ROMANIA
2011 International ARTEXPO Project, International Art Exhibition Center, Istanbul
2011 ANK-ART 7th Art Exhibition, Turkish Paintings, Modern Art Centre Ankara
2010 Artist İstanbul Art Fair EXHIBITION for TUYAP YOUNG ARTISTS, UPSD
2010 International Art Project WALL FOR PEACE –W-AFPIAAP-ISTANBUL
2009 Artist 19th Istanbul Art Fair KENT-IM Exhibition, Marjinart Gallery, Tuyap,
          Istanbul
2009 “The Letters” International Fair Sa a Lignea Beriolibrary Genova Italy
2009 Peace Artists-Ist International Art Motion W-AFPIAAP, Dolmabahce Palace
          Art Gallery İstanbul
2009 Artforum 5th Art Fair, Abra Art Gallery and Ataturk Cultural Centre , Ankara
2007 Artists 17th Istanbul Art Fair, UPSD “Being The Mediterranean and Foreign
          Land” Tuyap Istanbul
2006 “The Portraits” International Mail Art Project, Bahariye Art Gallery, Istanbul
2005 1st Turkish Grameen Microcredit International Art Biennial Certificate of
          Honour and presentation State’s Art and Sculpture Museum Arif Hikmet
          Koyunoglu Art Gallery, Ankara
2004 “The Bridge from the East to the West” Karlsruhe Germany within the scope
          of “ 17th European Days”

 

 


copyright © 2013 Marjinart