GÜLER KUTLUK

 

 

531GK2015KK 32x45 kükt 2015
GÜLER KUTLUK

1980’lerde daha çok tasarım alanında üretimler yapan Güler Kutluk, 1988'de Dokuz Eylül Üniversitesi  İşletme Fakültesi'ni  bitirdikten sonra her zaman yapmayı istediği resim çalışmalarına başlar. 1994-1997 yılları arasında ressam Dilek Misciler'in atölyesinde temel resim teknikleri, boya, fırça, malzeme kullanımı konularında bilgi ve deneyim edinir, ayrıca ebru ve çağdaş yorumları üzerine de çalışır.

2000’li yılların başında kendi atölyesini kuran sanatçı, burada çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda farklı atölyelerde de kendini geliştirmeye ve sanatını derinleştirmeye devam eder,  ayrıca linolyum baskı çalışmaları da yapar.  Daha sonra 2006-2008 yılları arasında İzmir Resim Heykel Müzesi'nde desen çalışmalarına ağırlık verir.  Güler Kutluk, İzmir’de kendi atölyesinde  çalışmaya devam ederken  2010 yılından beri  Tatbiki Güzel Sanatlar mezunlarından ressam Şehmuz  Durak ile de atölye  çalışmaları yapmaktadır.  

Modernist  yaklaşımlardan ilham alan Kutluk, resimlerinde içinde bulunduğumuz dünyanın ve bireysel benliğin soyut gerçekliğini yenilikçi duyarlılıkla işlemeye gayret eder.  Başka bir deyişle  onun çalışmaları, deneyimin ve görünenin ardındaki gizli, belirsiz ve kesin olmayan soyutu dışa vurma halidir.

Ödüller;
2008 / 3.Art Acedemy Resim Yarışması, jüri: Bedri Baykam ve Habip Aydoğdu  “Mutluluk Görmek'tir” adlı resmi ile 3.lük.
2009 / SESAN  1.Uluslararası Resim Yarışması, “Karnaval” ve “Zaman Zaman” adlı eserleriyle sergilenmeye değer.

Kişisel Sergileri;
2016   “Nüve” Bocaada Sanat Galerisi, Bozcaada
2015   ‘’Pür His’’ Marjinart Gallery, Beyoğlu İstanbul
2015   “Soyut Çözümlemeler”  Devlet güzel Sanatlar Galerisi , Ankara
2014   “Yaz seçkisi” Keçi Kafe, Urla,  İzmir
2010   ''İçimden renkler geçiyor''  Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Sanat
            Galerisi, İZMİR
2009    ''Bahar! Ve ilk ve son ve hep!''  İzmir Sanat Kültür Merkezi, İZMİR
2006    Agora Sanat,  İZMİR

Karma Sergiler;
2015   Artist Uluslararası İstanbul Sanat Fyarı, Marjinart Gallert, İstanbul
2015   “Bizim Penceremizden”  İzmir Karşıyaka Belediyesi  Sanat Galerisi, İzmir
2014  “marjin.art.market”  yılsonu Sergisi, Innpark Fine Arts Area, Galatasaray,
            İstanbul
2014   ARTİST  24.Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, Marjinart Gallery, İstanbul
2014   "Genç  Bakış'' BSM Turgut  Özakman Sergi Salonu, ESKISEHIR
2014   Marjinart Galeri, 34. Uluslararası İç Mimari & Dekorasyon Fuarı, Lütfi
            Kırdar,  İSTANBUL
2014   Turkishpaintings.com,  2. Jüri seçimli  Karma Sergi, La Galeria Kültür&Sanat
            Merkezi  - ANKARA
2014   Turkishpaintings.com, 1.Jüri seçimli Karma Sergi, La Galeria Kültür&Sanat
            Merkezi,  ANKARA
2013   Uluslararası  Suluboya Festivali, SEFERİHİSAR
2012   Gürel Recidence'da İnteraktif Sergi, İZMİR
2009   Karşıyaka Belediyesi  Çarşı Sanat Galerisi,  İZMİR

GÜLER KUTLUK

In the early 1980s Guler Kutluk started to satisfy some of her creative urges by designing and making objects, jewellery and clothes, but the desire to be an artist did not subside and after graduating from Dokuz Eylül University Faculty of Business in 1988 she decided it was time to rediscover her artistic creativity and consequently began painting in the studio of painter Dilek Misciler in 1994. Here she worked to improve her knowledge of basic painting techniques, learned colour theory and gained experience in working with various styles of paint, brushes and other painting tools until 1997.

In the early 2000s, believing it was time to move forward, the artist established her own art studio and while continuing her creative works there, at the same time she explored alternative means of artistic expression at various other art studios and expanded her skills as an artist. She also practiced linoleum print around this period.

Later between the years 2006 -2008 the artist primarily focused on charcoal and graphite drawing and attended the art studios of İzmir Art and Sculpture Museum and Gallery to advance her proficiency in line and pattern drawing techniques. Since 2010, Guler Kutluk has been continuing her works at her own art studio, as well as joining the studio of artist Şehmuz Durak, one of the graduates of State School of Applied Fine Arts.

Kutluk, drawing her inspirations from various schools of modernism, conveys the abstractive nature of the world we live in and our notions of self within novative an esthetic  sensitivity.  In other words, her works reach beyond what can be seen and expose the dichotomy between our everyday experiences and the abstract reality that lies underneath them.

Awards;

2009 –SESAN  1st International Art Competition, “Carnival ” and “Time to Time” paintings were selected for exhibition.
2008–3rdArt Academy Painting Competition, jury members: Bedri Baykam and Habip Aydoğdu. Third place with “Happiness is Seeing ” painting.

Solo Exhibitions;
2016   “Nucleus” Bocaada Art Gallery, Bozcaada
2015   ‘’Pure Sense’’ Marjinart Gallery, Beyoğlu İstanbul
2015   “Absrtract  Resolves”   The State Fine Arts Gallery , Ankara
2014   “Selected”  Keçi Cafe, Urla, İzmir
2010   ''Colours pass through me''  Ege University Ege Vocational School Art
            Gallery, İzmir
2009    ''Spring! The first and the last and always! ''  Centre of Arts and Culture,
             İzmir
2006    Agora Art, İzmir

Group Exhibitions;
2015   ARTİST International  İstanbul Art Fair, Marjinart Gallery İstanbul
2014  “marjin.art.market”   Innpark Fine Arts Area, Galatasaray, İstanbul
2014   ARTİST  24.International  İstanbul Art Fairı, Marjinart Gallery, İstanbul
2014   "Young Viewş''  BSM Turgut  Özakman  Exhibition Hall, ESKISEHIR
2014   Marjinart Gallery, 34.International Interior Design & Décor Fair, Lütfi Kırdar
            İstanbul
2014   Turkishpaintings.com,  2nd Jury Selected, La Galeria Culture & Art Centre 
            Ankara
2014   Turkishpaintings.com, 1st Jury Selected, La Galeria Culture & Art Centre 
            Ankara
2013   International Watercolour Festival, Seferihisar
2012   Interactive Exhibition at Gürel Residence, İzmir
2009   Karşıyaka Municipality Çarşı Art Gallery,  İzmir


copyright © 2013 Marjinart