HÜLYA DEĞERBİLİR

 

     
     

082HD2001MMS Cerrah 166x40x8cm mixed media 2001
HÜLYA DEĞERBİLİR, 1957 İstanbul’da doğdu. Ataköy İlkokulu, 1974 Özel Kültür Koleji,1981 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bir süre Prof. Mustafa Demirkan Mimarlık Bürosunda çalıştı. Daha sonra Değerbilir İnşaatta çalışmaya başladı. Halen burada iç ve dış mimari projelendirme, tasarım, dekorasyon uygulama ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam ediyor. Ayrıca 1992 yılından beri atığın sanatla ve mimariyle (iç ve dış mekanda) ilişkilenmesi üzerine araştırmalar yapıp  işler üretmektedir.

Berrak Yedek, Mikel Vidhi, Tuğçe Ulugün, Emeka Kolo, Christine Brodbeck, Aydın Teker, Özlem  Kaleli, Mustafa Kaplan, Sinan Temizalp, Erol Babaoğlu, Ayrin Ersöz performans atölyelerine ve  Bilgi  Üniversitesi  MAP Bölümü beden odaklı atölyelerine katıldı.  UPSD üyesi olan Hülya Değerbilir, sergi ve performans projelerinde yer almaktadır.

SERGİLER: 2013 1.Uluslararası Bodrum Bienali / 2012 EkoFest, Küçükçiftlik Parkı Maçka İstanbul /  2011 Dünya Sanat Günü, UPSD Sanat Galerisi Maçka İstanbul /  2010 Yeşil Dünya Hareketi İstinyePark “Atığın Rengi” Sponsor: Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği / 2009 ‘’Letters ’’Le  Arie Del Tempo Associazione  Culturale Genova Italya  /  2009  “Eko Tasarım Buluşması’’ Taşkışla  İTÜ Mimarlık Fakültesi  İstanbul  /  2008 ‘’Kadın Gözüyle Erkek’’ Çekirdek Sanat, İstanbul /  2006 Atık  Yönetimi  ve  Geridönüşüm  Teknolojileri Fuarı “Holiklinik” İFO  Sponsorluğunda  / 2005 Yüzyıl Işıl  Okulları “Plastik  Sanatlar  Kulübü  Çalışmaları” İstanbul  /  2005 1.Uluslararası Grameen  Mikrokredi  Sanat  Bienali  “Dünyada  Yoksullukla  Mücadele” Ankara  / 2005  Galeri  X  “Sandalye” İstanbul  /  2004 Tema Vakfı ve UPSD  işbirliğiyle  AKM  ‘’Doğaya Saygı ‘’ İstanbul  /   2004 İstek Vakfı “İstanbul Okulları Çevre Buluşması” İstanbul  /  2003  Galeri X  “Ekim  Geçidi II” İstanbul  /  2003  Profilo Alışveriş Merkezi “Atık  Sanat Olunca’’ İstanbul  /  2003  Enka Galeri  “Artık  Zamanı” İstanbul  /  2003  Bilgi Üniversitesi “Atık Sanat Olunca II” İstanbul  /  2003  İTÜ  Mimarlık Fakültesi  ‘’Mimarlık ve Geridönüşüm’’  İstanbul  /  2003  Kadir Has Üniversitesi  UPSD  işbirliğiyle  “Hal-İç Yansımalar”  İstanbul   /  2002 GaleriX “’Ekim  Geçidi I” İstanbul  /  2002 Dünya Kültür Merkezi Sergi Salonu  “İskeletler” İstanbul  /  2002  Antik Hotel Sergi Salonu  “Beden- İskelet-Su-Sarnıç-Kimlik Etkileşimleri Üzerine’’ İstanbul  /  2001 Akademi İstanbul “’1.İstanbul  Kadın  Bienali”  İstanbul  /  2000 Ataköy Sports International Bahar Festivali ‘’Park’’ İstanbul  /  1999 İTÜ Maslak “Echotech Turkey 99” İstanbul  /  1999 Galatea Sanat Galerisi ‘’Hayat Güzeldir’’ İstanbul / 1998  Harbiye Askeri  Müze, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Sergisi, İstanbul  /  1998 İstanbul Devlet  Güzel Sanatlar Galerisi  “115.Yıl DGSA  Mezunları  Derneği  Sergisi” İstanbul  / 1998 Bebek Akbank Sanat Galerisi  “Çocukça” İstanbul  / 1998  2.Uluslararsı Çevre Filmleri Festivali “Holi’nin Atık Dünyası” Oasis Kültür Merkezi Bodrum  /  1998 Bakırköy Carousel Galeri “Holi’nin Atık Kent Masalı” İstanbul / 1997  ‘’114.Yıl DGSA Mezunları Derneği Sergisi” İstanbul Devlet Güzel  Sanatlar Galerisi  İstanbul  / 1997  Barometre  Sanat  Merkezi “Köpekler” İstanbul / 1997  Akatlar Kültür Merkezi  Beşiktaş  Belediyesi  katkılarıyla “Çevre Korumasına Sanatlarıyla Katkıda Bulunanlar”  Ödül  Töreni,  İstanbul / 1997  Barometre Sanat Merkezi  “Kuşlar” İstanbul

PERFORMANSLAR: 2010  Gülsün Erbil sergisi açılış dansı, İstanbul  / 2004 GaleriX  “Doğaçlama”  İstanbul  / 2003 İstanbul Bilgi Üniversitesi Atık Sanat Olunca II “Atık Uzantılar” / 2002 Galeri X Ekim  Geçidi I “Kuşatma”  /  2001 TİDE Stres ve Kriz Yönetimi Yapı Kredi Plaza “Sakladığım Güneşim” / 2001  5.Türsak  Çevre  Filmleri Festivali İstanbul Bilgi Üniversitesi  “Dekadans”  /  2001 Cambalache Collective Sokak Müzesi Yenikapı Surları  “Yürek”

HÜLYA DEĞERBİLİR
Born in  İstanbul 1957. Graduated at Ataköy Primary School & Özel Kültür College 1974 and studied architecture  at the Fine Arts Academy  of İstanbul 1981. Worked at  Arch.Prof. Mustafa Demirkan’s office for a while , began to work at Degerbilir later. She still continues her duty here as an architect , decorator, designer and consulter. She also wanted to  express her sensitivity not only in architecture but in other areas  of  interest  to  people. Researches wastes relations in art and architecture and creates work about since 1992.

She participated in art perfomance workshops of  Berrak  Yedek,  Mikel  Vidhi, Tuğçe Ulugün, Emeka  Kolo, Christine  Brodbeck, Aydın Teker, Özlem  Kaleli, Mustafa Kaplan, Sinan Temizalp, Erol Babaoğlu, Ayrin Ersöz and participated in the bodyperformance workshops  at İstanbul Bilgi University MAP.
Hülya Değerbilir is the member of UPSD and  participates in  exhibitions and performance projects.

EXHIBITIONS:
2013 1.Internatıonal Bodrum Biennial  / 2012  EkoFest,  Küçükçiftlik Parkı Maçka İstanbul / 2011  World Art Day (WAD), UPSD art Gallery Maçka İstanbul / 2010 “Colour of Waste” sponsered by Green Steps Environmental Literacy,  İstinyePark İstanbul / 2009 “Letters” Le Arie Del Tempo Associazione Culturale  Genova  Italya / 2009 “Meeting of Eco Design” Taşkışla Faculty of Architecture İTÜ İstanbul  / 2008 “Man from the Eyes of Woman’’ Çekirdek Art İstanbul / 2006 Fair of Waste Management and Technologies of Recycling  “Holiklinik” sponsored by İFO  / 2005  Schools of YüzyılIşıl  “Work of Plastic Art Club” İstanbul / 2005  1.International Grameen  Microcredit  Art Biennial  “Efforts of the World Poverty” Ankara 2005 Gallery X  “Chair” İstanbul / 2004  Collobration with Foundatıon of TEMA  &  U.P.S.D    AKM ‘’ Respect to the Nature’’ İstanbul / 2004  İstek  Vakfı  ‘’ İstanbul  Schools’  Meeting for Environment ‘’ İstanbul / 2003  Galeri X  “October Arcade II” İstanbul / 2003  Profilo  Shopping Center  ‘’When the Waste Becomes  Art’’ İstanbul / 2003  Gallery Enka  ‘’Waste Time‘’  İstanbul / 2003  Bilgi University  “When the Waste Becomes  Art II”   İstanbul / 2003  İTÜ  Faculty of Architecture  “Architecture and Recycling”  İstanbul / 2003 Collobration with Kadir Has University and UPSD   ‘’Hal-İç  Reflections’’  İstanbul / 2002 Gallery X  ‘’October Arcade I‘’ İstanbul / 2002 World Cultural Center Exhibition Hall  ‘’Skeletons” İstanbul / 2002  Antik Hotel Exhibition Hall “Interaction on the Body - Skeleton –Water – Cistern - Identity‘’ İstanbul - 2001  Academy İstanbul “1st. İstanbul Woman Biennial”  İstanbul / 2000  Ataköy  Sports International  Spring Festival  ‘’Park’’ İstanbul / 1999  İTÜ Maslak “Ecotech Turkey  99’’ International Trade Fair for Waste Processing Recycling and Environmental Management,  İstanbul / 1999  Galatea  Art Gallery  ‘’ Life Is Beautiful ’’  İstanbul / 1998  Harbiye Military Museum  Exhibition of  ‘’ Türkiye  Kanserle  Savaş Vakfı  ‘’ İstanbul / 1998  Gallery of İstanbul  Devlet  Güzel  Sanatlar “115 th. exhibition of graduates of DGSA Society” İstanbul / 1998  Bebek  Akbank  Art Gallery ‘’ Childish’’ İstanbul / 1998  2.nd International Environmental Film Festival ‘’Holi’s Waste World’’ Oasis  Culture Center  Bodrum / 1998  Bakırköy  Carousel  Gallery “ Waste  City Tale of Holi” İstanbul / 1997  114th of  DGSA  Graduates Society Exhibition‘’ Fine Arts Gallery İstanbul / 1997  Barometre  Art Center ‘’ Dogs ‘’ İstanbul / 1997  Akatlar Culture Center  sponsored by Beşiktaş  Municipality ‘’ Contribution of Environment Protection with Their Art ’’ Award  Ceremony  ,  İstanbul / 1997  Barometre  Art   Center  ‘’ Birds ’’ İstanbul

PERFORMANCES:
 
2010 Exhibition Gülsün Erbil “Opening Dance” İstanbul / 2004 Gallery X  ‘’Improvisation”  İstanbu / 2003  İstanbul  Bilgi University  When the Waste Becomes Art II  “Waste Extensions”  /  2002  Galeri X  October Arcade I  “Siege”  / 2001 TİDE Managment of Stress and Crisis  Yapı Kredi Plaza  “My Hidden Sun” / 2001  5th Türsak Environmental Film Festival İstanbul Bilgi Üniversitesi  “Dekadance”  /  2001  Cambalache  Collective  Street  Museum Yenikapı Surları “Heart”

 

 


copyright © 2013 Marjinart