SEHER EYRİ GENÇ

 

 

49SE25M2016KK 35x27cm kağıt üzeri karışık teknik mixed media on paper 2016
SEHER EYRİ GENÇ

 

Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksek Okulu, Seramik Bölümü’nden 1992’de mezun olur. Seher’in temel sanat bilgisi de burada aldığı eğitime dayanır. Esas olarak lisansı Seramik Teknikeri olsa da,  gelişimini resim üzerine sürdürür. Halen resim çalışmalarına devam ettiği atölyesini 2001 yılında kurar. Multidisipliner bakış açısı ile daha başarılı sanat üretileceğine ve sanatın kişisel gelişime de büyük katkısı olduğuna inanan sanatçı, halen St.Clement Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans öğrenimi görmekte ve çeşitli yaş grupları ile atölyesinde sanat çalışmaları yaparak  sanatla yaşamı birleştirme, yaşama destek olma ve sanat bilincini uyandırma alanlarında da sanatçı misyonunu gerçekleştirme çabasındadır. Ayrıca Halkla İlişkiler ve İşletme eğitimleri de aldı.

ANSAN (Antalya Sanatçılar Derneği) ve EGESDER (Ege Bölgesi Görsel ve Plastik Sanatlar Derneği) üyesidir. Bu güne kadar Antalya’da gerçekleştirdiği beş kişisel sergi yanında yurt içi ve yurt dışı birçok karma sergi ve etkinliğe katılmış olup bunlardan bazıları;

 

Kişisel Sergileri: 
2011 Gallery Sigvarton, Danimarka  /  2009 ‘’Kırılmalar Yansımalar Düşler 4’’ Antalya Müzesi, Antalya  /  2006 “Kayıp Kent: Antalya”  ANSAN Sanat Galerisi, Antalya / 2005 “Suda Yangın” Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Antalya / 2005 “Yeşile Ağıt” Mimarlar Odası, Antalya  /  2005  “Kırılmalar, Yansımalar, Düşler”, Antalya Müzesi, Antalya

 

Karma Sergiler ve Fuarlar; 

2016 Attaleia Karma Sergi Expo Antalya / 2016 WIA CAMP Karma Sergi Expo Antalya /  2015 WIA CAMP Sanat Kampı  ve Sergisi Akyaka Muğla / 2015 Anatolian Breezes Anadolu'dan Esintiler Karma Sergi Olbia Sanat Galerisi Antalya / 2015 ARTİST Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, TÜYAP, İstanbul / 2014  “marjin.art.market”  InnPark Fine Arts Area, Galatasaray İstanbul  /  2014  HOME İç mimari Fuarı, Marjinart Gallery, Lütfü Kırdar, Harbiye İstanbul  / 2014  ARTİST Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, Marjinart Gallery, TÜYAP, İstanbul  /  2013 “Hİǔ Modern Sanatlar Müzesi Derneği Çalıştayı, Bodrum  /   2011 “Venezia Project 2011”  Venedik, İtalya  /  2011 Uluslararası Karma Sergi MP Treasart Gallery, Quebec, Kanada  /  2011  “Bizim Penceremizden”  Designcenter De Winkelhaak, Antwerpen, Belçika  /  2010  Türkiye- Yunanistan Dostluk Sergisi, Yunanistan  /  2009  Biennial of contemporary Art  Masters of Today , Londra  /  2009  Artprice Grandrapits,  Michigan USA  /  2009  Word Art Foundation, California USA  /  2008  5.Uluslararası Sanat Kampı, Kapadokya  /  2006  ANSAN Sanatçılar Derneği Workshop, Antalya  /  2004  ANSAN ve Altın Portakal Film Festivali Workshop, Antalya  /  2003  Antalya Cam Piramit II. Uluslararası Resim Festivali, Antalya  /  2002  Antalya Cam Piramit I. Uluslararası Resim Festivali, Antalya

Düzenlediği Etkinlikler: 
2008 Fener Sanat Atölyesi, II. Karma Resim Sergisi, Antalya Müzesi, Antalya  /  2007 Haşim İşcan Kültür Merkezi Resim Sergisi, “Hayat Sanat ile birlikte” Antalya  /  2006 Fener Sanat Atölyesi, I. Karma Resim Sergisi, Antalya Müzesi, Antalya"

SEHER EYRİ GENÇ

She graduated in 1992 from Ceramic Department of Anadolu University. He gets basic art knowledge in this school. She has Ceramic Technician license but she continues to work of art by  painting.  The artist established her own art studio  in 2001 and while continuing her creative works there . She believes that produced  with a multidisciplinary perspective  for more successful in terms of art and  the art makes a major contribution to personal development. Also She is studying clinical psychology at St.Clement University. She worked  art for personal improvement with different age groups.  He's got all of them as well as training in Public Relations and Business.
Seher is the member of ANSAN (Antalya Artists Association) and EGESD (Aegean Region Association of Visual and Plastic Arts). She had many solo exhibitions in various art galleries.  She has also participated to several  group exhibitions in Turkey and abroad.

Solo Exhibitions: 
2011 Gallery Sigvarton, Denmark  /  2009 ‘’ Refractings, Reflections,  Dreams 4’’ The Museum of Antalya  /  2006 “Lost City: Antalya”  ANSAN Art Gallery, Antalya / 2005 “Blazin Water” State Fine Arts Gallery, Antalya / 2005 “Green Lament” Architects Association Art Gallery, Antalya  /  2005  “Refractings, Reflections,  Dreams”, The Museum of Antalya 

Group Exhibitions, Fairs; 
2016 Attaleia Expo Antalya / 2016 WIA CAMP  Expo Antalya /  2015 WIA CAMP  Exhibition Akyaka Muğla / 2015 “Anatolian Breezes”  Olbia Art Gallery  Antalya / 2015 ARTİST International İstanbul Art Fair, TÜYAP, İstanbul / 2014  “marjin.art.market”  InnPark Fine Arts Area, Galatasaray İstanbul  /  2014  HOME Decoration Architecture Art Fair, Lütfü Kırdar, Harbiye İstanbul  / 2014  ARTİST International İstanbul Art Fair, Marjinart Gallery, TÜYAP, İstanbul  /  2013 “ANY”  Modern Art Museum  Associatio, Workshop,  Bodrum  /   2011“Venezia Project”  Venice, Italy  /  2011 International Exhibition - MP Treasart Gallery, Quebec, Canada  /  2011  “From our window”  Designcenter De Winkelhaak, Antwerpen, Belgium  /  2010  Turkey- Greece  Friendship Exhibition, Greece  /  2009  Biennial of contemporary Art  Masters of Today , London UK  /  2009  Artprice Grandrapits,  Michigan USA  /  2009  Word Art Foundation, California USA  /  2008  5.International Art Camp, Kapadokya  /  2006 ANSAN (Antalya Artists Association) Workshop, Antalya  /  2004  ANSAN ve The Gold Orange Film Festival, Art Workshop, Antalya / 2003 Antalya Glass Pyramid II.International Art Festival, Antalya  /  Antalya Glass Pyramid I.International Art Festival, Antalya

Organized by Events:
2008 Fener Art Workshop II. Group Exhibition, Antalya Museum, Antalya / 2007 Haşim Işcan Culture Center Exhibition, "Life with Art" Antalya / 2006 Fener Art Workshop, I.Group Exhibition, Antalya Museum, Antalya

 

 


copyright © 2013 Marjinart