SEMA BOYANCI

 

 

47SB26M2015TK Estetik ve İçgüdü 3 Esthetics and Instinct 60x50cm tual ve cam üzeri yağlıboya oil on canvas and glass 2015
SEMA BOYANCI

1954’de Bolu Mengen’de doğdu. Bolu Öğretmen Okulu’nu 1971’de tamamladı. Aynı yıl İstanbul Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü sınavlarını kazandı. Temel sanat eğitimini Selahattin Taran’dan aldı. İkinci yıl grafik bölümüne geçip Süleyman Saim Tekcan’dan  baskıresim dersleri aldı. 1974 yılında mezun olup uzun yıllar öğretmenlik ve resmi birlikte yürüttü. 1980’li yıllardan başlayarak hemen hemen her yıl kişisel sergiler düzenledi. İlerleyen yıllarda Ankara Armoni Sanat Galerisi ile sözleşme yaparak Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi çeşitli kentlerde periyodik sergiler gerçekleştirdi. İki kez Fransa’da kişisel sergi, bir kez Almanya’da karma sergileri oldu. 1990’lı yıllarda, lisansını tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi’nde master yaptı. Bir kez DYO’dan, dört kez Devlet Özgün Baskıresim yarışmalarından çeşitli ödüller aldı. 1996’da Devlet Özgün Baskıresim , 1997’de İş Bankası Özgün Baskıresim yarışmalarından büyük ödül aldıktan sonra artık yarışmalara katılmadı. Kısa bir süre Paris- Les Halles’de baskıresim editörü Mösyö Giggio ile çalıştı.  2013 yılında Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, İstanbul Afife Jale Kültür Merkezi Ortaköy Sanat Galerisi’nde, yaklaşık 250 resimden oluşan retrospektif sergi yaptı. Bu sergilerle birlikte 1974-2013 yılları arasında ürettiği çalışmalarından seçkilerin olduğu bir kitap hazırladı ve basıldı.  Sanatçı halen Datça’da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Ödüller -   1990   DYO Resim Yarışması – Mansiyon /  1990   Devlet Özgün Baskıresim Yarışması – Mansiyon / 1991   Devlet Özgün Baskıresim Yarışması – Mansiyon  /  1993   Devlet Özgün Baskıresim Yarışması – İkincilik  /  1996   Devlet Özgün Baskıresim Yarışması - Başarı Ödülü  /  1997   İş Bankası Özgün Baskıresim Yarışması - Büyük Ödül

Kişisel Sergiler -  2013  Art-Ev Sanat Galerisi, Fenerbahçe, İstanbul  /  2012  Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara /  2012  Afife Jale Kültür Merkezi Ortaköy Sanat Galerisi, İstanbul  /  2011 Acropol Sanat Galerisi, Alanya  /  2010  Modern Grafik Sanatlar Müzesi, İstanbul  /  2009  İMOGA Sanat Galerisi, İstanbul  /  2008  Bilkent Sanat Galerisi, Ankara  /  2006  Armoni Sanat Galerisi, Ankara  /  2005  Orkun-Ozan Sanat Galerisi, Antalya  /  2005  Yaşar Eğitim ve Kültür Sanat Vakfı Sanat Galerisi, İzmir  /  2004  Armoni Sanat Galerisi, Ankara  /  2004  Pitura Sanat Galerisi, Mersin  /  2002  Halkbank Sanat Galerisi, Ankara  /  2002  Altamira Sanat Galerisi, Mersin  /  2001  Karsu Tekstil Sanat Galerisi, İstanbul  /  1999  Art-Home Galeri, Mersin  /  1999  Tourlaville-Cherbourg, Fransa  /  1999  Armoni Sanat Galerisi, Ankara  / 1998  Mimarlar Odası Sanat Galerisi, Antalya  /  1997  Armoni Sanat Galerisi, Ankara  /  1996  Armoni Sanat Galerisi, İstanbul  /  1994  Teoman Ünüsan Sanat Galerisi, Mersin  /  1993  Kibele Sanat Galerisi, İzmir  /  1992  Armoni Sanat Galerisi, Ankara  /  1992  Aurec-St.Etienne Chateau Des Moines Sacristains, Fransa  /  1990  Metropol Sanat Galerisi, Mersin  /  1989  Yapı Kredi Sanat Galerisi, Mersin  /  1987  Devlet G. S. Galerisi, Konya  /  1986  Yapı Kredi Sanat Galerisi, Mersin  /  1984  Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Mersin  /  1983  Sabancı Kültür Merkezi, Adana

Karma Sergiler ve Fuarlar -   2015 ARTİST Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, Marjinart Gallery ile, TÜYAP, İstanbul / 2014 “Marjin.art.market”  InnPark  Fine Arts Area Beyoğlu İstanbul / 2012  “Türkiye’de Baskıresme Bakmak” , Anadolu Üniversitesi,  Eskişehir  /  2001  PSD Karma Resim sergisi, İstanbul, Ankara   /  2000  ”Dünden Bugüne” Baskıresim Sergisi, İstanbul  /  1999  “Müzemi İstiyorum” İstanbul  /  1998  75. yıl Plastik Sanatlar Sergisi İstanbul, Ankara ve  İzmir  /  1997  Türk Baskıresim Sanatçıları Sergisi, Bonn, Almanya  /  1991  Devlet Baskıresim Yarışması sergisi, Ankara  /  1989  DYO Yarışmalı karma resim sergisi, Ankara

SEMA BOYANCI

She was born in Bolu, Mengen in 1954. Graduated from Bolu High School of Teaching in 1971. Same year she was accepted to Istanbul institute of Education, Department of Painting. Her basic art education professor was Selahattin Taran. Following year, she transfered to Department of Graphic and attended the engaving classes of Süleyman Saim Tekcan. She gratuated in 1974 and worked as a teacher and an artist at the same time. Starting from 1980’s, almost every year she hold solo exhibitions. She attended the artists of Armoni Art Gallery and hold many exhibitions in Ankara, istanbul, Izmir, Antalya, etc.. In addition to this, she hold two solo exhibitions in France and one group exhibition in Germany. In 1990’s she got her masters degree from Gazi University. She has awards one from DYO and four from Goverment Engraving Contest. She decided not to attend the contests after won the first prizes of Goverment Engraving Contest in 1996 and Turkey İş Bank Engraving Contest in 1997. For a short period of time she worked with Mr. Giggio, engraving editor, in Les Halles, Paris. She hold her retrospective exhibition with around 250 paintings at Ankara Contemporary Art Center and Ortakoy Art Gallery of istanbul Afife Jale Cultural Center in 2013. She has a book of her specially selected pictures painted in between 1974-2013. She lives in Datca, Mugla and continues working at her own studio.

Awards - 1990 DYO Painting Contest – Honorable Mention / 1990 Goverment Engraving Contest – Honorable Mention / 1991 Goverment Engraving Contest , Honorable Mention / 1993 Goverment Engraving Contest– 2nd Prize / 1996 Goverment Engraving Contest - 1st Prize / 1997 İş Bank Engraving Contest- Grand Prize

Solo Exhibitions -  2013 Art-Ev Art Gallery, Fenerbahçe, İstanbul / 2012 Ankara Contemporary Art Center, Ankara / 2012 Ortaköy Art Gallery, Afife Jale Cultural Center, İstanbul / 2011 Acropol Art Gallery, Germany / 2010 Modern Graphic Arts Museum, İstanbul / 2009 İMOGA Art Gallery, İstanbul / 2008 Bilkent Art Gallery, Ankara / 2006 Armoni Art Gallery, Ankara / 2005 Orkun-Ozan Art Gallery, Antalya / 2005 Yaşar Educational and Cultural Fund Art Gallery, İzmir / 2004 Armoni Art Gallery, Ankara / 2004 Pitura Art Gallery, Mersin / 2002 Halkbank Art Gallery, Ankara / 2002 Altamira Art Gallery, Mersin / 2001 Karsu Textile Art Gallery, İstanbul / 1999 Art-Home Gallery, Mersin / 1999 Tourlaville-Cherbourg, France / 1999 Armoni Art Gallery, Ankara / 1998 Chamber of Architects of Turkey Art Gallery, Antalya / 1997 Armoni Art Gallery, Ankara / 1996 Armoni Art Gallery, İstanbul / 1994 Teoman Ünüsan Art Gallery, Mersin / 1993 Kibele Art Gallery, İzmir / 1992 Armoni Art Gallery, Ankara / 1992 Aurec-St.Etienne Chateau Des Moines Sacristains, France / 1990 Metropol Art Gallery, Mersin / 1989 Yapı Kredi Art Gallery, Mersin / 1987 Govermental Art Gallery, Konya / 1986 Yapı Kredi Art Gallery, Mersin / 1984  Govermental Art Gallery, Mersin / 1983 Sabancı Art Gallery, Adana

Group Exhibitions and Fairs - ARTİST international İstanbul Art Fair, TÜYAP with Marjinart Gallery, İstanbul / 2014 “Marjin.art.market” InnPark Fine Arts Area Beyoğlu İstanbul / 2012 “Türkiye’de Baskıresme Bakmak” , Anadolu University, Eskişehir / 2001 PSD Group Exhibition, İstanbul, Ankara / 2000 ”Dünden Bugüne” Engraving Exhibition, İstanbul / 1999 “Müzemi İstiyorum” İstanbul / 1998 75th Plastic Arts Exhibition İstanbul, Ankara, İzmir / 1997 Turkish Engraving Artists Exhibition, Bonn, Germany / 1991 Goverment Engraving Contest Exhibition, Ankara / 1989 DYO Contest Group Exhibition, Ankara

 

 


copyright © 2013 Marjinart